Over Stichting Convocand

Contact

Correspondentieadres: Wouwerstraat 11A, 5081 BM  Hilvarenbeek
Telefoon: +31 (0)621100366
E-mail: info@convocand.nl

IBAN: NL28ABNA0576964980
KvK: 64545733
RSIN: 8555713057

Bestuur Stiching Convocand

  • A.H.J. Kolnaar, voorzitter
  • S. Hellemans-Clement, penningmeester
  • Wim Arts, secretaris

Overige initiatiefnemers

  • Ludy Vrijdag
  • Ramon van den Boom
  • Mattie de Schepper

Financiën en beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie en die door het bestuur zijn goedgekeurd.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken. Het eerste boekjaar eindigt op 31-12-2016.

Met betrekking tot de activiteiten die de stichting onderneemt spant het bestuur zich maximaal in om de betrokken kunstenaars, musici en andere (culturele) ondernemers een professionele vergoeding te bieden.

ANBI

Stichting Convocand is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor giften aan Convocand kunt u aftrek krijgen in uw aangifte inkomstebelasting. Klik hier voor meer informatie.