CD presentatie Convocand: 24 September De Pont

Beste muziekliefhebbers,

U heeft het zich misschien al eens afgevraagd: waar is toch die CD van ‘De Stem van mijn Hart’?

We zijn druk doende om de muzikale opnamen technisch af te maken en klaar te hebben om de CD’s in productie te nemen, het boekje wordt gedrukt, kortom, we zijn druk doende om de CD’s gereed te maken. Een en ander heeft wel wat langer geduurd dan verwacht maar we zijn niet minder trots op het resultaat.

Omdat de uitgave van de CD een bijzondere mijlpaal is van de Stichting, willen we die na de zomer in een bijzondere setting presenteren:

Zaterdag 24 september om 15.30 uur vindt deze presentatie plaats in Museum De Pont te Tilburg. U bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen en uw exempla(a)r(en) van de CD in ontvangst te nemen.

Heeft u de CD al besteld? Dan kunt u die op deze dag in ontvangst nemen. Wilt u de CD bestellen? Maak dan € 17 per CD (incl. verzendkosten) over op rekening NL28ABNA0576964980 ten name van Stichting Convocand. Wilt u hierbij ook uw adres vermelden? Dat stelt ons in staat de CD juist te verzenden. We horen wel dat mensen meerdere CD’s willen aanschaffen en om dat te stimuleren bedraagt de prijs voor 5 CD’s € 70 en voor 10 CD’s betaalt u € 120.

Het museum is die dag vanaf 11.00 uur geopend, misschien bent u in de gelegenheid de Nieuwe Vleugel, het nieuwe museum café, de tuin en de bibliotheek te bewonderen. www.depont.nl

Museum De Pont
Museum De Pont

De komende tijd gaat de stichting door met nieuwe initiatieven op het gebied van de vocale muziek en houden we u op de hoogte van onze ambities. Natuurlijk hopen we van harte dat u deze blijft ondersteunen en daarom zijn uw ideeën van harte welkom. Tot het bestuur van de stichting is inmiddels Wim Arts toegetreden, ook hij zal zijn expertise inzetten om de ambities te verwezenlijken. Daarnaast is recentelijk (en met terugwerkende kracht) de culturele ANBI-status toegekend, hetgeen betekent dat u ons ook meer structureel kunt ondersteunen, tegen gunstige fiscale voorwaarden. Bent u daarin geïnteresseerd? Mail of bel met ons zodat we dit in gang kunnen zetten.

We wensen u een fijne zomer en graag tot ziens op 24 september.