De stem van mijn hart

Stichting Convocand programmeert in april 2016 haar eerste concertreeks

De stem van mijn hart

Reserveren graag via info@convocand.nl

Na het succesvolle concert van 30 mei 2015 in het Cenakel, hebben we de handen ineen geslagen en zijn doorgegaan met initiatieven om de muziek van Andries Clement en andere Brabantse componisten ten uitvoer te brengen.

Programmering
Van de hand van Andries Clement staan het Stabat Mater, voor kinderkoor, gemengd koor en sopraan solist, en For God to God, geschreven op teksten van Etty Hillesum, voor gemengd koor, op het programma. Daarnaast klinkt een aantal psalmmotetten, en composities op teksten van Nederlandstalige dichters. Pianist Evert van Merode brengt u enkele eigen werken en composities van de hand van Arjan van Baest. Acteur Remko Vrijdag weet het geheel in een theatrale setting in perspectief te plaatsen.

De muzikale leiding is in handen van Ramon van den Boom, oud-docent van het Fontys Conservatorium en dirigent van onder meer het Tilburgs Vocaal Ensemble. Rianne Wilbers treedt op als sopraan soliste.

In juni 2016 verschijnt van dit programma bovendien een nieuwe CD (studio opname).


Ondersteuning

Steun ons in ons eerste project en lever uw bijdrage aan de uitvoering en registratie van de prachtige vocale muziek in theatrale setting. Voor uw bijdrage aan ons project krijgt u:

  • Tot € 40: de live-CD van het concert op 30 mei 2015
  • Van € 40 tot € 70: de live-CD en de nieuwe CD (studio-opname)
  • Vanaf € 70: beide CD’s en voor 2 personen toegang tot een van de concerten in 2016.

    CD 30 mei 2015
    CD concert Andries Clement 30 mei 2015

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL28ABNA0576964980 ten name van Stichting Convocand. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@convocand.nl.