CD presentatie Convocand: 24 September De Pont

Beste muziekliefhebbers,

U heeft het zich misschien al eens afgevraagd: waar is toch die CD van ‘De Stem van mijn Hart’?

We zijn druk doende om de muzikale opnamen technisch af te maken en klaar te hebben om de CD’s in productie te nemen, het boekje wordt gedrukt, kortom, we zijn druk doende om de CD’s gereed te maken. Een en ander heeft wel wat langer geduurd dan verwacht maar we zijn niet minder trots op het resultaat.

Omdat de uitgave van de CD een bijzondere mijlpaal is van de Stichting, willen we die na de zomer in een bijzondere setting presenteren:

Zaterdag 24 september om 15.30 uur vindt deze presentatie plaats in Museum De Pont te Tilburg. U bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen en uw exempla(a)r(en) van de CD in ontvangst te nemen.

Heeft u de CD al besteld? Dan kunt u die op deze dag in ontvangst nemen. Wilt u de CD bestellen? Maak dan € 17 per CD (incl. verzendkosten) over op rekening NL28ABNA0576964980 ten name van Stichting Convocand. Wilt u hierbij ook uw adres vermelden? Dat stelt ons in staat de CD juist te verzenden. We horen wel dat mensen meerdere CD’s willen aanschaffen en om dat te stimuleren bedraagt de prijs voor 5 CD’s € 70 en voor 10 CD’s betaalt u € 120.

Het museum is die dag vanaf 11.00 uur geopend, misschien bent u in de gelegenheid de Nieuwe Vleugel, het nieuwe museum café, de tuin en de bibliotheek te bewonderen. www.depont.nl

Museum De Pont
Museum De Pont

De komende tijd gaat de stichting door met nieuwe initiatieven op het gebied van de vocale muziek en houden we u op de hoogte van onze ambities. Natuurlijk hopen we van harte dat u deze blijft ondersteunen en daarom zijn uw ideeën van harte welkom. Tot het bestuur van de stichting is inmiddels Wim Arts toegetreden, ook hij zal zijn expertise inzetten om de ambities te verwezenlijken. Daarnaast is recentelijk (en met terugwerkende kracht) de culturele ANBI-status toegekend, hetgeen betekent dat u ons ook meer structureel kunt ondersteunen, tegen gunstige fiscale voorwaarden. Bent u daarin geïnteresseerd? Mail of bel met ons zodat we dit in gang kunnen zetten.

We wensen u een fijne zomer en graag tot ziens op 24 september.

De CD is nu te bestellen!

U doet dit door overmaking van € 17 per CD (incl. verzendkosten) op rekening NL28ABNA0576964980 ten name van Stichting Convocand. Wilt u hierbij ook uw adres vermelden? Dat stelt ons in staat de CD juist te verzenden. We horen wel dat mensen er meerdere willen aanschaffen en omdat te stimuleren bedraagt de prijs voor 5 CD’s € 70 en voor 10 CD’s betaalt u € 120.
 
Indien u in een eerdere fase al uw donatie heeft overgemaakt, hebben wij dat geregistreerd. De CD komt eind juni uit en wordt in die periode verzonden. Zorgt u ervoor dat wij uw adres hebben? Wij houden u op de hoogte en zien uw bestellingen graag tegemoet!
 
Er is hard gewerkt aan de opnamen, op een prachtige locatie:
 
20160529 Raamsdonk (80)20160529 Raamsdonk (71)20160529 Raamsdonk (36)20160529 Raamsdonk (70)20160529 Raamsdonk (43)20160529 Raamsdonk (79)20160529 Raamsdonk (75)20160529 Raamsdonk (74)20160529 Raamsdonk (73)20160529 Raamsdonk (72)

De stem van mijn hart

Stichting Convocand programmeert in april 2016 haar eerste concertreeks

De stem van mijn hart

Reserveren graag via info@convocand.nl

Na het succesvolle concert van 30 mei 2015 in het Cenakel, hebben we de handen ineen geslagen en zijn doorgegaan met initiatieven om de muziek van Andries Clement en andere Brabantse componisten ten uitvoer te brengen.

Programmering
Van de hand van Andries Clement staan het Stabat Mater, voor kinderkoor, gemengd koor en sopraan solist, en For God to God, geschreven op teksten van Etty Hillesum, voor gemengd koor, op het programma. Daarnaast klinkt een aantal psalmmotetten, en composities op teksten van Nederlandstalige dichters. Pianist Evert van Merode brengt u enkele eigen werken en composities van de hand van Arjan van Baest. Acteur Remko Vrijdag weet het geheel in een theatrale setting in perspectief te plaatsen.

De muzikale leiding is in handen van Ramon van den Boom, oud-docent van het Fontys Conservatorium en dirigent van onder meer het Tilburgs Vocaal Ensemble. Rianne Wilbers treedt op als sopraan soliste.

In juni 2016 verschijnt van dit programma bovendien een nieuwe CD (studio opname).


Ondersteuning

Steun ons in ons eerste project en lever uw bijdrage aan de uitvoering en registratie van de prachtige vocale muziek in theatrale setting. Voor uw bijdrage aan ons project krijgt u:

  • Tot € 40: de live-CD van het concert op 30 mei 2015
  • Van € 40 tot € 70: de live-CD en de nieuwe CD (studio-opname)
  • Vanaf € 70: beide CD’s en voor 2 personen toegang tot een van de concerten in 2016.

    CD 30 mei 2015
    CD concert Andries Clement 30 mei 2015

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL28ABNA0576964980 ten name van Stichting Convocand. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@convocand.nl.