Convocand

CD presentatie Convocand: 24 September De Pont
Museum De Pont
Museum De Pont

Klik hier voor meer informatie…


Hedendaagse vocale composities ten gehore brengen, verspreiden en stimuleren door ze in een kunstzinnige en professionele setting bijeen te brengen en toegankelijk te maken. Dat is de ambitie van Stichting Convocand, in 2015 opgericht om invulling te geven aan die belangrijke taak.

Andries Clement
Andries Clement

Vertrekpunt van de ambities worden gevormd door de vocale composities van Andries Clement, Brabants welbekende componist, koordirigent, en bestuurder van vele muzikale en culturele organisaties en initiatieven, en van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. En niet alleen door zijn composities, maar zeker ook vanuit de gedeelde interesse in en visie op de ontwikkeling en uitvoering van vocale ensemblemuziek.

 

 

Het op professionele wijze combineren met andere kunstdisciplines, vergroot de bekendheid met en interesse in het uitvoeren van deze en andere vocale composities. De visie stoelt op een aantal belangrijke pijlers:

  • Brabant,
  • Professionals en amateurs,
  • Combinatie van kunstvormen,
  • Zingbaarheid van hedendaagse composities,
  • Verspreiden en uitvoeren van vocale en muzikale werken,
  • De Nederlandse taal

Met Convocand roepen we professionele musici, kunstenaars van verschillende disciplines en toehoorders bijeen om te delen in de rijkdom aan prachtige vocale werken, uitgevoerd in een bijzondere culturele setting.

De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het ondersteunen, stimuleren en onder een breed publiek verspreiden van werken van Brabantse kunstenaars, waarbij de band tussen diverse kunstvormen en de vocale muziek de nadruk heeft.